Moravské koledy
Multisonic / 1998
 1. Koleda nám nastala / Ten vánoční čas
 2. Advent
 3. Anděl Gabriel
 4. Byla cesta, byla ušlapaná
 5. Z nebe jest vyšel
 6. U jesliček
 7. Syn boží se nám narodil
 8. Co to ten slavíček
 9. Jesle Páně
 10. Sem pospěšte, ptáčátka
 11. Padá rosa studená
 12. Poslouchejte křesťané
 13. Pastýřské
 14. Co sa stalo, přihodilo
 15. Pásli ovce Valaši
 16. Ovce, moje ovce
 17. Ejhle, chasa naša
 18. Koledníci
 19. Daj Pán Bůh večer veselý
 20. Vyletěla sojka, Na záhumňú
 21. Sedí pantáta
 22. Já su malý žáček
 23. Stojí vrba košatá
 24. Štěstí, zdraví
 25. Slyšte nyní
 26. Kristus Pán se narodil
 27. Vinšujem Vám štěstí,zdraví
Písně adventní  i vánoční v podání vokálního sboru a cimbálové muziky. Spojení naturelu jihomoravské cimbálové muziky se školenými mladými hlasy vokálního sboru, doplněné zvukem komorního orchestru, přináší písně méně i více známé, radostné i zadumané, všední i slavnostní. Občas se však může zdát, že si interpreti své role vyměnili.
 
Zpívají:
 
Alice Holubová(3,8,22), Jiří Pavlica(3,12,19,21), Lubomír Svatoš(13), David Burda(21)
Veronika Havránková(16), Kateřina Kalvachová(17), Kristina Štanclová(18), Eva Šikulová(18), Julie Válková(16), Veronika Vítová(16)
 
Cimbálová muzika Hradišťan:
 
Jiří Pavlica – 1.housle, niněra, grumle, perkuse
Lubomír Svatoš – 2.housle, trumšajt
David Burda – klarinet, zobc.flétny, roh, fujarka, perkuse
Milan Malina – cimbál, perkuse
Aleš Kropáč – viola-kontry
Oldřich Kučera – kontrabas
Josef Fojta j.h. – varhany, bicí, perkuse
 
Bambini di Praga:
 
Blanka Kulínská,Bohumil Kulínský - sbormistři
 
Hudební režie: Milan Wolf
Zvuková režie: Karel Fisl
Nahráno v září 1998 ve Studiu A Českého rozhlasu v Praze