Kristus Pán se narodil
Kristus Pán se narodil, po koledičce chodil.

Chodil po ní celý den, chodil po ní celú noc
a když bylo ku ránu, svatý Jene, poď, pomož.

Půjdem spolu ku dvoru, budem zpívat o Bohu.

Ten hospodář nemeškal, na hospodyň zavolal,
na hospodyň zavolal, koledičky jim poslal.

Hospodáři ctnostlivý, děkujem vám z hostiny,
hostili ste hostě své, koledníčky, pocestné.