Z hvězdy vyšlo slunce
J&M / 2009
 1. Koleda nám nastala
 2. Anděl Gabriel
 3. Z hvězdy vyšlo slunce
 4. Padá rosa studená
 5. Byla cesta, byla ušlapaná
 6. Syn Boží se nám narodil
 7. Sem pospěšte, ptáčátka
 8. Co to ten slavíček
 9. Čas radosti
 10. Vítej, malé Jezulátko
 11. Co sa stalo, přihodilo
 12. Ovce moje
 13. Sedí pantáta
 14. Ejhle, chasa naša
 15. Vyletěla sojka, Na záhumňú
 16. Pásli ovce Valaši
 17. Kristus Pán se narodil
 18. Vinšujem vám štěstí, zdraví
Záznam Vánočního koncertu, který se uskutečnil 21.12.2007 v sále Besedního domu v Brně. Na koncertě se spojila tři tělesa - Filharmonie Brno, sbor Kantiléna a Hradišťan. Nahrávka představuje adventní a vánoční skladby jak lidové a umělé, tak historické a současné. Umělecké spojení tří různě zaměřených souborů v atmosféře živého kontaktu s diváky bylo pro aktéry vzájemným obohacením a rozšířeným vnímáním této slavnostní radostné i mystické tematiky.
 
Hudba:
Josef Ondřej Novotný (spartace Jiří Pavlica) - 10
Jiří Pavlica - 12
úpravy lidových písní Jiří Pavlica - 1-9, 11, 13-18
 
Zpívají:
Alice Pokorná–Holubová - 5,7,17; Markéta Toufarová - 10; Jiří Pavlica - 3,5,16; Milan Malina - 2; Michal Krystýnek - 12
Kantiléna - sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno,  umělecký vedoucí Jakub Klecker
Hradišťan - umělecký vedoucí Jiří Pavlica
 
Hrají:
Filharmonie Brno
Hradišťan:
Jiří Pavlica – housle, zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Michal Krystýnek – housle, zpěv
Roman Gill – viola, zpěv
Dalibor Lesa – kontrabas, zpěv
 
Nahráno živě 21.12.2007 na koncertě v sále Besedního domu v Brně.
Hudební a zvuková režie: Karel Špalek - Studio Blok; spolupráce: David Burda, Luděk Kabelka