Syn Boží se nám narodil
Syn Boží se nám narodil

Syn Boží se nám narodil a nás hříšné vysvobodil,
vítej, Pane, vítej.
Dítě narozené, krásné, jako slunce čisté, jasné,
vítej, Pane, vítej.
Andělé nám dali radu, abychom mu vzdali chválu,
vítej, Pane, vítej.
Protož se i my radujme, s anděly jemu zpívejme,
vítej, Pane, vítej,
 
The Son of God Is Born To Us

The Son of God is born to us and freed us, sinners,
welcome, Lord, welcome.
Child born, beautiful, pure and bright as the sun,
welcome, Lord, welcome.
Angels have advised us to praise him,
welcome, Lord, welcome.
Therefore, let us also rejoice and sing for him along
with the angels, welcome, Lord, welcome.