Čas radosti
Čas radosti

Čas radosti veselosti nastal světu nyní,
neb Bůh věčný nekonečný narodil se z Panny,
v městečku Betlémě, v jesličkách na seně,
leží malé pacholátko na zimě.
Co jsme všichni lidé hříšní s radosti čekali,
to andělé dnes vesele, sú nám zvěstovali,
a proto plesejme, všichni se radujme,
pacholátku nemluvňátku zpívejme.
Spasiteli kvítku milý, Pane náš, Ježíši,
z čisté Panny narozený poklade nejdražší,
Pane náš, králi náš, skloň se k nám, jako Pán,
dej milosti, dej radosti dojít k nám.
 
Time Of Joy

Time of joy, time of good cheer has come upon the world,
Because the eternal, never ending God has been born by a Virgin,
In the town of Bethlehem, in a crib on hay,
a little baby is lying in cold weather.
What we all, sinful people, expected with joy,
That has been announced merrily by the angels today,
Therefore, let us triumph and rejoice,
and sing for the little baby.
Redeemer, dear blossom, Jesus, our Lord,
Born from a pure Virgin, our dearest treasure,
our Lord, our King, bend over to us as a Lord,
let mercy and joy come to us.