Daj Pán Bůh večer veselý
Daj Pán Bůh večer veselý,
ponajprv pánu hospodárovi.

A potom jeho manželce
a naposledy všeckej čeládce.