Poslouchejte křesťané
Poslouchejte, křesťané,
co se jest stalo před léty dávno v Betlémě,
noviny jisté pilně jen slyšte pravené.

Narodil se Kristus Pán
z chudičké panny, jsa pán nad pány jeden sám,
žádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.

V chlévě jej položila,
Maria Panna krásného syna vložila
mezi hovádka, neb jinde místa neměla.