Jesle Páně
Vítr v pusté oulici svá křídla rozvíjí,
v Betlémě foukající až k jeslem províjí.

V nově narozeného postel profukuje,
nešanuje malého, zimou obtěžuje.

Ach, ustup od přísnosti, ustup od foukání,
Větře, a té sličnosti nekaz v tom kolébání.

Raději se na moře co nejspíše vytrať
a té své velké bouře tam svobodně obrať.

Ty, ó, Josefe, zatím potravu přichystej
a ty, Marie, sladce Ježíšku zazpívej.

Zvířátka bez přestání zimu odhánějte
a k líbeznému spaní Kristu pomáhejte.

Amen.