Ejhle, chasa naša
Ejhle, chasa naša, běží ze salaša,
obuškama pleskajú, jakúsi radost majú,
skákajú, výskajú, gajdujú, tancujú.

Neb z oblaků od andělů radosť velikú čujú,
běhajú, sháňajú, chytajú, lapajú,
k Betlému pospíchajú
a děťátku po kozlátku dávajú.

Nuž, my nemeškajme a jemu zahrajme
na ty naše husličky, klekneme před jesličky.
Ty, milý Ježíšku, vztáhni svú ručičku,
požehnaj nás, Tvoje ovce, náš milý pastýříčku.

Ó, milý Ježíšku, náš milý panáčku,
zahrajem Ti valaskú,
když umřeme, proukaž nám Tvú lásku.