Z nebe jest vyšel
Z nebe jest vyšel archanděl Páně
a na svět prišel k Marii Panně,
nesa jí poselství, že má počíti
a poroditi syna v svém panenství.

Buď pozdravena, plná milosti,
s Tebe zůstává Pán Bůh z výsosti.

Ty jsi ta požehnaná mezi ženami,
mezi pannami, není Ti rovna žádná.