Co to ten slavíček
Co to ten slavíček dnes tluče, co to ta hrdlička cukruje?
Aj ta křepelenka, jak se tam ozývá 
a všechny pastýře do Betléma svolává.

Co to ten holoubek dnes houká, že se to tak kolem rozléhá?
Aj ta žežulenka, jak se tam ozývá
a všechny pastýře do Betléma svolává.