Já su malý žáček
Já su malý žáček, zpívám jako ptáček,
ještě bych lépe zpíval, kdybych žemličky jídal.

Ale já nemám hlasu, jídávám s olejem kašu,
žemličky s medem tak jídat, mohl bych vesele zpívat.

Já su koledňáček, idu si pro troníček,
troníček mně dejte a mně se nezasmějte.

Třeba aj trochu kaše, však je to všechno vaše,
třeba aj rohlíček malý, děkuju za vaše dary.