Stojí vrba košatá
Stojí vrba košatá, na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.
Přišel tě k ní kmotr vlk, natahoval na ňú krk, hej, hej, koleda.

Paní kmotra, pojď dolů, zatancujem si spolu, hej, hej, koleda.
A já dolů nepůjdu, já tancovat nebudu, hej, hej, koleda.

Ty máš velký zubiska, natáh bys mi kúžiska, hej, hej, koleda.