Vyletěla sojka, Na záhumňú
Vyletěla sojka z druhej strany hájka,
pásli ovce pastuškové, jedli kašu z hrnka.

My sme žáci malí, rádi bysme brali,
koledníčku na ručičku kdybyste nám dali.

Na záhumňú

Na záhumňú, na záhumňú, straky, vrany ořú.
Liška plúží, liška plúží, zajáček ji tuží.
Veverka žne, veverka žne,medvěd snopy váže.
Baran skáče, baran skáče, snopy na vůz háže.
Kuna leze, kuna leze,  do stodoly veze.