Jiří Pavlica - písně Hradišťanu

Je zde zpracováno 10 písní Hradišťanu pro zpěv a klavír se samostatně vytištěnými variantami hlasů pro nástroje v B, C a Es ladění. Kromě toho jsou písně zpracovány také pro sólový klavír. Zpěvník existuje i ve slepeckém písmu. 

 
Vydává v roce 2005 Hudební nakladatelství Českého rozhlasu. Album můžete objednat zde, zakoupit v budově ČR, Římská 13, Praha 2 nebo si je nechat zaslat poštou. Objednávky zasílejte na  Vydavatekství ČR, Římská 13, 12099 Praha 2, tel:22153316
Obsah:
 1 Modlitba za vodu (Pavlica/Skácel)
 2 Krátký popis léta (Pavlica/Skácel) 
 3 Sonet o lásce a modrém portugalu (Pavlica/Skácel)
 4 Vlaštověnka lítá (Pavlica/lidová)
 5 Člověk a země (Pavlica/lidová)
 6 Kéž by svět trval (Waka) (Pavlica/anonym)
 7 O zrození (Pavlica/Brabec)
 8 Svět se mi vznášel (Pavlica/Brabec)
 9 Studánka (Pavlica/Brabec)
10 Vstávej, Aleluja (Pavlica/Brabec)
 
Slovo autora:
Čas je veličina, která nás všude provází, obklopuje, limituje, jednou je nám přítelem a pomáhá, jindy je zase proti nám. Ostatně hudba je umění, které také probíhá v čase, a rozhlasové vysílání je na něm přímo závislé. Snad právě proto se všechny písně tohoto Radio-alba vztahují k času.

První tři zhudebněné básně Jana Skácela, jsou zastaveními v průběhu roku - jarní "Modlitba za vodu", letní "Krátký popis léta" a podzimní "Sonet o lásce a modrém portugalu". Následující dvě vycházejí z lidové poezie; vyjadřují okamžik ranního svítání v písni "Vlaštověnka lítá" i úsek celého lidského života v písni "Člověk a země". Starý japonský text "Kéž by svět trval" pak hovoří o odvěké lidské touze životní časové limity překonávat. A konečně poslední čtveřice písní, na texty Jiřího Brabce, je jakousi procházkou lidským životem od zrození až po jeho podzim, s připomenutím, že vše "...měří nám čas a kreslí duhu letokruhů...".

A tak mi dovolte, abych vám závěrem popřál, ať vám čas strávený s těmito písničkami přinese radost z hraní a zpívání i ze života.

Jiří Pavlica

 

 
Obsah:
 1 Modlitba za vodu (Pavlica/Skácel)
 2 Krátký popis léta (Pavlica/Skácel) 
 3 Sonet o lásce a modrém portugalu (Pavlica/Skácel)
 4 Vlaštověnka lítá (Pavlica/lidová)
 5 Člověk a země (Pavlica/lidová)
 6 Kéž by svět trval (Waka) (Pavlica/anonym)
 7 O zrození (Pavlica/Brabec)
 8 Svět se mi vznášel (Pavlica/Brabec)
 9 Studánka (Pavlica/Brabec)
10 Vstávej, Aleluja (Pavlica/Brabec)
 
Slovo autora:
Čas je veličina, která nás všude provází, obklopuje, limituje, jednou je nám přítelem a pomáhá, jindy je zase proti nám. Ostatně hudba je umění, které také probíhá v čase, a rozhlasové vysílání je na něm přímo závislé. Snad právě proto se všechny písně tohoto Radio-alba vztahují k času.

První tři zhudebněné básně Jana Skácela, jsou zastaveními v průběhu roku - jarní "Modlitba za vodu", letní "Krátký popis léta" a podzimní "Sonet o lásce a modrém portugalu". Následující dvě vycházejí z lidové poezie; vyjadřují okamžik ranního svítání v písni "Vlaštověnka lítá" i úsek celého lidského života v písni "Člověk a země". Starý japonský text "Kéž by svět trval" pak hovoří o odvěké lidské touze životní časové limity překonávat. A konečně poslední čtveřice písní, na texty Jiřího Brabce, je jakousi procházkou lidským životem od zrození až po jeho podzim, s připomenutím, že vše "...měří nám čas a kreslí duhu letokruhů...".

A tak mi dovolte, abych vám závěrem popřál, ať vám čas strávený s těmito písničkami přinese radost z hraní a zpívání i ze života.

Jiří Pavlica