Postludium
Jiří Pavlica / Vladimír Holan
Poslední list se třese na platanu,
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné.
List nemusí tě, Bože, prosit o nic,
dal jsi mu růst a on to nepokazil.
Ale co já…

Vladimír Holan

Postlude

The last leaf fl utters on a plane tree,
For well it knows that that without trembling is not steady.
Oh God, the leaf does not have to ask you for anything,
You let it grow and it did not spoil it.
But what about me…

Vladimír Holan