Poslední list
Jiří Pavlica / Vladimír Holan, Jan Skácel
Poslední list se třese na platanu,
neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné.
List nemusí tě, Bože, prosit o nic,
dal jsi mu růst a on to nepokazil.
Ale co já…

Vladimír Holan

Bývá nám ticho
jako dětem zima.
Tak dávno není kdy
vymlouváme se na jindy.
A dlouho budeme se ještě vymlouvat

Jan Skácel


The Last Leaf

The last leaf fl utters on a plane tree,
For well it knows that that without trembling is not steady.
Oh God, the leaf does not have to ask you for anything,
You let it grow and it did not spoil it.
But what about me…

Vladimír Holan

We’ve been silent
as cold children
So long we’ve had no time
We make excuses for next time
And we’ll keep making excuses a long time

Jan Skácel