Počíná sě
Dalimilova kronika česká Jiří Pavlica / staročeský text ze 14.stol.
Mnozí pověsti hledají,
tím moudře a dobře činí,
ale když na svou zemi nedbají,
vlastní rod tím ponižují.
O jeho cti by se však dozvěděli,
kdyby měli knihy o své zemi,
aby z nich celý svůj rod poznali
a původ, odkud pocházejí.
Já ty knihy dávno hledám
a neustále to požaduji,
aby se toho někdo moudrý ujal
a všechny české skutky vjedno spojil.
A tak dlouho jsem to žádal,
dokud jsem to správně nepochopil,
až jsem byl k tomu sám povzbuzen
a k sepsání přiveden.

Kronika tak řečeného Dalimila
ze 14. století – úvod

The Czech Chronicle of Dalimil Commences

Many men love legends,
By doing so, they act wisely and well,
But when they neglect their country,
They put down their own ancestry.
They would learn about its honour,
If they had books about their country,
To learn from them about their ancestry,
To learn about their origin, where they come from.
I’ve been looking for such books for a long time
And continually require,
A wise man to undertake
To unite all Czech deeds in one.
I’ve been asking for it for such a long time,
Until I have understood it properly,
Till I myself was encouraged to do it,
And was guided to writing it down.

The 14th century Chronicle of a Dalimil,
an introduction