Moje vina
Jiří Pavlica / Jan Skácel, Vladimír Holan
Moje vina, tvoje vina,
vytlučená zvonovina.
Prastarý strach z chlupů líná,
včeličkám je zima.
Kéž nemusel bych kázat,
kéž nebylo by kéž
a byla jenom růže
a vůbec nikdy lež.
A ty jenž nechceš kamenovat,
buď jako kámen v srdci svém,
tak milosrdný,
ještě nikdy nehodil kámen kamenem.

Jan Skácel

My Fault

My fault your fault
Hammered bell metal
Ancient hairy fear falls away
The bees are cold
If only I did not have to preach
If only there was no if
And there was just a rose
And never a lie
And to you who do not want to throw stones
Be in your heart like a stone
So merciful never yet
Thrown a stone with a stone

Jan Skácel