Haleluja
Jiří Pavlica / Jiří Brabec
Ze skořápky noci se vyloupne den
pochval tu chvíli a uchovej sen
nevěřím, že se čas ztrácí
nevěřím, že se čas ztrácí
kreslí duhu letokruhů
Možná, že ve snu vidíš jeho tvář
laskavý moudrý tajemný hodinář
na zlaté sluneční niti
kyvadlo země svůj rytmus chytí
měří nám čas, měří nám čas
Haleluja, jen nebe nad hlavou mám,
haleluja, náš společný chrám,
už vyšla denička, svítá, haleluja,
nový den vítá, vítá, haleluja.
Námahou rudé slunce stoupá výš
děkujme za to že smím, že smíš
prožít svou lásku, co bolí,
prožít svou lásku, co bolí,
měří nám čas, měří nám čas.

Jiří moravský Brabec

Hallelujah

Day will break off the shell of night
Praise the moment and keep the dream
I don’t believe that time vanishes
I don’t believe that time vanishes
It draws a rainbow of tree rings
You may see his face in your dream
The kind, wise, mysterious clockmaker
On a golden thread of the sun
The earth´s pendulum will catch up its rhythm
It measures our time, it measures our time
Hallelujah, only the sky above my head
Hallelujah, that cathedral we share
The morning star has risen, hallelujah
Welcoming the new day, welcome, hallelujah
The sun red with effort climbs higher
Let give thanks that I can, that you can
Live through our love that hurts
Live through our love that hurts
It measures our time, it measures our time

Jiří moravský Brabec