Altajské nebe
Jiří Pavlica / lidový a Lazar Kokyšev
Na nebi je jedna hvězda,
oko na ni dosáhne,
ale ruka ne.
Na světě je jedna dívka,
do touhy se vejde,
ale do osudu ne.
Postelí mou je step Altaje,
klenbou modrou mne soumrak přikryje,
mým hlasem se nebesa chvějí
a hvězdy s hůry mi pod nohy padají.

Lidová poezie a Lazar Kokyšev

The Sky of Altai

There is one star in the sky,
The eye can reach it,
But the hand cannot touch it.
There is one girl in the world,
She can enter my desires,
But she cannot enter my fate.
The steppe of Altai is my bed,
The dusk will cover me with a blue dome,
The sky trembles with my voice,
And the stars from above fall beneath my feet.

Folk poetry and Lazar Kokyšev