Hudebně taneční projekty

Kolikrát je člověk? Letitá moudrost říká, že člověk je za život třikrát jiný, mimořádně bezbranný i pod ochrannou vyšších sil - v okamžiku zrození, o svatební noci a v okamžiku smrti. Co je to za jinakost, že vešla do přísloví? V oněch třech chvílích se dotýkáme tajemství, ba stáváme se jím.

3 x je člověk

Tajemství života v hudebně - tanečních obrazech.
Kolikrát je člověk? Letitá moudrost říká, že člověk je za život třikrát jiný, mimořádně bezbranný i pod ochrannou vyšších sil - v okamžiku zrození, o svatební noci a v okamžiku smrti. Co je to za jinakost, že vešla do přísloví? V oněch třech chvílích se dotýkáme tajemství, ba stáváme se jím. Neuchopitelnost světa prostřednictvím nás ožívá – palčivě, bláznivě, šťastně… ale především neodvolatelně.Zplození, zrození, skonání. Tři chvíle, kdy se potkáváme se zázraky. Nová inscenace Hradišťanu hledá v choreografii i v hudbě živý jazyk současnosti, ale snaží se přitom nezpřetrhat spojení s hlubokými kořeny. Magické číslo tři znamená úplnost, naplnění osudu. Do třetice je všeho dobrého i zlého, nejméně třikrát je člověk opravdu člověkem. Proč jím nebýt častěji?
 
Choreografie a režie:  Ladislava Košíková, Texty: Michal Stránský, Hudba: Jiří Pavlica, Účinkuje 16 tanečníků, 7 muzikantů, 1 zpěvačka
Technické požadavky: jeviště minimálně 8x10 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů
 

O Slunovratu . . .  o tom, co bývalo a znovu kdysi bude. . .

Upoutávka YouTube 
Hudebně taneční pásmo na motivy veršů Jana Skácela a na texty lidové poezie. V jeho základech se odráží koloběh roku a lidského života. Pořad připomíná mnohé z principů, které ctili a chápali lidé před námi a které jsou platné a potřebné i pro dnešního člověka
 
Hudba: Jiří Pavlica, Texty: Jan Skácel a lidová poezie, Choreografie: Ladislava Košíková
Délka pořadu: 90 min, účinkuje: 14 tanečníků, 7 muzikantů, 1 zpěvačka
Technické požadavky: jeviště minimálně 8x10 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů

 

Kytice

Cyklus skladeb Bohuslava Martinů v originálním tanečním pojetí. Společný projekt tanečního souboru Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dětského a smíšeného pěveckého sboru. Projekt lze realizovat jak na hudbu živou, tak i reprodukovanou.Choreografie: Ladislava Košíková, režie Alena Vaňáková. více zde
 

Žákovské vigilie

Scénická kompozice na hudbu Jaroslava Krčka. Společný projekt tanečního souboru Hradišťan se skupinou Musica Bohemica. Hudba: Jaroslav Krček, choreografie: Ladislava Košíková. více zde
 

Rákoš Rákoczy

Scénická koláž na podkladu původního baletu Leoše Janáčka v režii Magdaleny Švecové a choreografii Ladislavy Košíkové. Samostatný projekt tanečního souboru, který lze realizovat jak na hudbu živou, tak i reprodukovanou. Nově vzniklé dílo, sugestivně doprovázené i videoprojekcí, vypovídá o spojení člověka s přírodou, která je plná metafor lidského života... Více informací zde
 

O člověku (a jeho ctnostech a neřestech)

Zamyšlení nad lidským pokolením. Pořad o moudrosti, marnosti, chamtivosti, rozmařilosti, lásce a naději.
 
Hudba: Jiří Pavlica, Texty: Šalomounova Píseň písní a jeho přísloví, středověká žákovská poezie, lidová slovesnost, 
Choreografie: Ladislava Košíková,
Délka pořadu : 45 min, účinkuje: 14 tanečníků, 7 muzikantů, 1 zpěvačka
Technické požadavky: jeviště minimálně 6x8 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů 
 

Z ticha času

Pořad hledající inspiraci v daleké historii hradišťského kraje. Zazní v něm Velkomoravský chorál na text z 9. století, taneční variace na dobu slovanského úsvitu, Velehradské tance a písně a tance městského lidu hradišťského a další.
Hudba: Jiří Pavlica, Choreografie:  Ladislava Košíková
Účinkuje : 16 tanečníků,6 muzikantů, 1 zpěvačka, Technické požadavky: jeviště minimálně 6x8 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů
 

Skrytá tajemství – obrazy na motivy světců z lidového kalendáře

Prostřednictvím řady světců se obracíme k řádu přírody a lidského života. V prosbě ke sv. Jiří, sv. Fr. Xaverskému, sv. Antonínu, sv. Rochu, sv. Janu … hledáme řešení konfliktu člověka a světa.
 
Hudba: Jiří Pavlica, Texty: Michal Stránský a lidová poezie, Choreografie:  Ladislava Košíková, Účinkuje: 12 tanečníků, 7 muzikantů, 1 zpěvačka, Délka pořadu 45 min (dle potřeby i kratší)
 
Technické požadavky: jeviště minimálně 6x8 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů
 

O lásce

Hudební a taneční interpretace moravských písní milostných vypovídá o lásce veselé i smutné, naplněné i nenaplněné, žertovné i tragické.
 
Hudební úpravy: Jiří Pavlica, Choreografie:  Ladislava Košíková, Účinkuje 12 – 16 tanečníků, 7 muzikantů , 1 zpěvačka
Technické požadavky: jeviště minimálně 6x8 m, osvětlení s možností stmívání, 15 mikrofonů na šibenicových stojanech, linka pro klávesy a přívod odrušeného el.proudu 220V až na podium, 4-6 odposlechů

Hradišťan Jiří Pavlica

Jiří Pavlica & Hradišťan je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. (viz historie)

Historie

Hradišťan vznikl společně s tanečním souborem v Uherském Hradišti v roce 1950. U zrodu stály výrazné osobnosti, jako například klarinetista a básník Otakar Horký, cimbalista Jaroslav Čech (v souboru od roku 1953) a především výtvarník, choreograf a první primáš Hradišťanu Jaroslav Václav Staněk (20.4.1922 - 28.2.1978), pod jehož uměleckým vedením Hradišťan pracoval víc jak čtvrtstoletí.

Dramaturgie

Za padesát let svého trvání prošel soubor různými etapami vývoje. V současné době Hradišťan rozvíjí tyto programové a dramaturgické linie, které může nabídnout jak ve verzi samostatného koncertu muziky, tak i jako vystoupení celého souboru - včetně taneční složky.