Historie

Hradišťan vznikl společně s tanečním souborem v Uherském Hradišti v roce 1950. U zrodu stály výrazné osobnosti, jako například klarinetista a básník Otakar Horký, cimbalista Jaroslav Čech (v souboru od roku 1953) a především výtvarník, choreograf a první primáš Hradišťanu Jaroslav Václav Staněk (20.4.1922 - 28.2.1978), pod jehož uměleckým vedením Hradišťan pracoval víc jak čtvrtstoletí. Staněk posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel směrem k propracovanějším kompozicím, které již snesly měřítka umělecké práce. Brzy po vzniku se soubor dočkal několika ocenění (Staněk byl např. již v roce 1952 vyznamenán Cenou Klementa Gottwalda, soubor získal i různé zahraniční ceny, např. Zlatý náhrdelník burgundských vévodů z Dijonu a Pohár zlaté mirabelky z roku 1962). Na počátku 70. let 20. století byla činnost souboru pod útlumem. Po Staňkově smrti přebírá umělecké vedení Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, který stojí v čele Hradišťanu dodnes. (viz výše) 

Během své historie se v Hradišťanu vystřídalo řada generací hudebníků a tanečníků a také spousta sólových zpěváků a zpěvaček (např. Věra Domincová, Vlasta Grycová, Antonín Čevela, Josef Pilát, Stanislav Gabriel a další). 
 
V roce 1955 vznikl také dětský soubor Hradišťánek.

Dramaturgie

Za padesát let svého trvání prošel soubor různými etapami vývoje. V současné době Hradišťan rozvíjí tyto programové a dramaturgické linie, které může nabídnout jak ve verzi samostatného koncertu muziky, tak i jako vystoupení celého souboru - včetně taneční složky.

Hudebně taneční projekty

Kolikrát je člověk? Letitá moudrost říká, že člověk je za život třikrát jiný, mimořádně bezbranný i pod ochrannou vyšších sil - v okamžiku zrození, o svatební noci a v okamžiku smrti. Co je to za jinakost, že vešla do přísloví? V oněch třech chvílích se dotýkáme tajemství, ba stáváme se jím.