Ženitba
Poseďme v sklípku bratříčci milí
Spolu jsme svobodu až do dna pili
Chci zůstat sám, nocí se procházím
Tak už jsem ženich přátelé moji
Už se mi duše má na svatbu strojí
A už můj jazyk slovíčka nachází
 
Suďte mne suďte vy strozí a přísní
že toužím napsat svou Píseň písní
Pro sebe a pro tu co bude mou
Že pro ni kradu po sté a znova
všechna ta něžná a krásná slova
co sepsal kdysi sám král Šalamoun
Jak šňůrka z karmínu jsou tvoje rty
A tvoje nohy jak něžné gazely
jako dva koloušci v trávě zmizely
jsi celá bez poskvrny taková jsi
Taková líbezná
 
Zahrada zavřená jsi milá má
A když se k tobě má lásko skloním
dech tvého chřípí jablky voní
jsi myrha voňavá a píseň líbezná
Taková líbezná
 
Poseďme v sklípku bratříčci milí
Spolu jsme svobodu do dna pili
Chci zůstat sám a nocí se procházím
 
A já tu do noci co révou voní
šeptám tak něžně a krásně o ní
Šťastný jsem víc nežli král Šalamoun
 
Poseďme v sklípku bratříčci milí
Spolu jsme svobodu až do dna pili
Tak na mne a na tu co bude mou