Zahrádečka
Pošťajte nám sekerenky nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž
Nač vám bude sekerenka nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž

Budem sekat průteníčko nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž
Nač vám bude průteníčko nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž

Budem plésti zahrádečku nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž
Nač vám bude zahrádečka nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž

Budem seti kvíteníčko nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž
Nač vám bude kvíteníčko nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž

Mládenečkom na pérečka nuže nuže nuž, haj dudy na dudy důž