Z hvězdy vyšlo slunce
Z hvězdy vyšlo slunce, nebeské znamení,
syn dán jest panence, na svět narozený,
čisté, ctné Panně Marii.

Otec syna poslal, z veliké tajnosti,
v služebnost jej poddal z nesmírné milosti,
tebe Pane, Jezu Kriste.