Z góry jedz
lidová, úpr. Muzykanci, zp. Joanna Slowińska, Muzykanci a Hradišťan