Vrba (poselství národům)
Vprostřed dědiny vrba stojí
A pod ňú lávka schovaná
Tam se mnú milá sedávala
Za pěkných nocí do rána