Vlaštověnka
Vlaštověnka lítá, povídá že svítá
Svítá svítáníčko na moje srdéčko
Na moje srdéčko

Kdybych měla klíče od toho svítání
Nedala bych svítat ani do snídání
Ani do snídání

Už je tu den bílý, vstávaj hore milý
Vstávaj mé srdéčko, vychází slunéčko
Vychází slunéčko