Vijte věnce
hudba Jiří Pavlica / text lidový
zpěv Anna Maňásková a dětský sbor
Vijte, vijte věnce, dělejte pletence,
však je dosti kvítí, až se louka svítí.
 
Na svatého Jána otvírá se brána.
Na svatého Jána není tu noc žádná.
 
Vijte, vijte věnce, dělejte pletence,
však je dosti kvítí, až se louka svítí.
 
Na svatého Jána otvírá se brána.
Na svatého Jána není tu noc žádná.
 
Ještě si natrhám toho návratníčku,
navrať se mě navrať, švarný šohajíčku,

chodila po hájku, trhala polajku,
trhala, volala, pojď ke mně šohajku. 
 
Vijte, vijte věnce, dělejte pletence,
však je dosti kvítí, až se louka svítí.