Veselme se všichni nyní
lidová - úprava Jiří Pavlica
Veselme se všichni nyní, na den Božího vzkríšení,
činíce nábožná zpívání, aleluja