Vandrovali hudci
Vandrovali hudci, vandrovali hudci, tré švarní mládenci
Vandrovali polem, vandrovali polem, rozmlúvali spolem

Uhlédli tam drevo, drevo javorové, na husličky dobré
Poďme my ho sťati, poďme my ho sťati, huslí nadělati

Poprvé zaťali, drevo zesinalo
Podruhé zaťali, drevo zaplakalo

Potretí zaťali, drevo promluvilo
Nejsem já to drevo, nejsem já to drevo, jsem já krev a tělo 

Vandrovali hudci, vandrovali hudci …