V širém poli
lidová - úprava Jiří Pavlica
V širém poli strom zelený, pod tým stromem vojsko leží,
tichý větr pofukuje, už sa vojsko pohybuje.

Pod Slavkovem pod tým kopcem, stojí Francúz se svým vojskem.
A císař pán proti němu, budú spolu držat vojnu.

Listy píšú na vše strany, do Čech, Rakús, do Moravy,
který otec syna nemá, nech si sám na koňa sedá.

Už nám císař odkazuje,velké vojsko mašíruje,
běž bratříčku, běž do vojny, pomož z núze císařovi.

text: Guberniální sbírka