Svítaj, svítáníčko
lidová, úprava Jiří Pavlica
Svítaj, svítaj, svítáníčko, chystaj, milá, snídáníčko.
Vstaň, má milá, vyprovoď ňa, už je malá chvilka do dňa.

Já bych tebe sprovodila, kdyby mamka dovolila.
Ale dovoliti nechce, že su eště mladé děvče.