Studánka
Když podzim stromům větve sklání
A při klekání obzor kleká
Těch cvrčků na svažité stráni
Ach Bože jen je nepolekat
Tam kde jsem kdysi přeběh loučku
Teď zvolna míjím Boží muka 
Poutnickou holí potichoučku
Těm cvrčkům lichý rytmus ťukám
 
Košili svléknu propocenou
A vánek pohladí mne za to
Zastudí hlína do kolenou
A slunce listím sype zlato
 
Nemáme poklad v Boží bance
nic víc jsme v světě nestačili
Než projít cestu ke studánce
a zažít jednu krásnou chvíli
 
Říkali jsme jí Radostná
Poskočí si když dolů plyne
Ta studánka už věky zná
zpívat jak cvrček v křemelině
Tak před ní klečím na kolenou
snad opustím ji nezkalenou
Je z čisté vody čistá píseň
ve které nebe zrcadlí se
 
Když podzim stromům větve sklání
A při klekání obzor kleká
Těch cvrčků na svažité stráni
Ach Bože jen je nepolekat
Nemáme poklad v Boží bance
Nic víc jsme v světě nestačili
Než projít cestu ke studánce
A zažít jednu krásnou chvíli