Smrti
Byltě jeden člověk, byltě jeden člověk
Bylo mu jakkolvěk, bylo mu jakkolvěk

Šel od role k roli, obhlídat obilí
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné
Obilíčko moje, co si jest tak pěkné

Potkala ho smrti, na pěkné silnici
Co děláš můj choti, mám s tebú mluviti

Nech mě milá smrti, mám já co činiti
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti
Dám já ti peněz dosti, co můžeš unésti

Zanechaj obilé, stroj sa v rúcho bílé
Už ty musíš jíti, všecko opustiti

Běda mně hříšnému, jsem dlužen každému
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému
A najvjéc jednému, pánu Bohu svému