Rozhovor, Láska
Pavlica / Skácel,lidová
Album: 
Rozhovor

Jak se ti daří, můj milý?

Jako stromečku,
ke kterému přivázali ovečku,
aby nezaběhla do černého lesa
a zlý vlk nevydal se za ní.
 
A jak se daří mé milé?

jako břízce bílé,
která se ve větru klaní,
klaní,klaní.

Láska

Lásko, milá lásko,
kde ťa lidé berů,
v zahradách nerosteš,
v poli ťa nesejů.
 
Mě v poli nesejů,
já se sama rodím,
mezi mládencama
aj pannama chodím.