Rež,rež,rež (Boršické)
Rež, rež, rež, drobná rež, kade sa ty moja milá za mnú dreš
Rež, rež, rež drobňučká, eště si ty, moja milá, malučká

Háj, háj, háj, háj, zelený háj, na mňa sa děvčico nespoléhaj
budeš-li sa spoléhati, ej, veru budeš banovati

Ej, chrást, ej, chrást, zelený chrást, ej, daj ně Bože něco ukrast
lebo koňa, lebo voly, ej, lebo dívča po mej vóli

Po potoce chodila, drobné rybky lovila
kač, kač, kač, kačena, nasypu ti zeleného jačmeňa

Já jačmeňa nejídám, ošidit sa ti nedám
falešné oči máš, za jinýma pozeráš