Prší, prší
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv dětský sbor
Prší, prší, jen se leje, kam, koníčky, pojedeme,
pojedeme na luka, až kukačka zakuká.
 
Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala,
kukačko už nekukej, má panenko, neplakej.