Posvícení
lidová / upravil Jiří Pavlica
zpěv dětský sbor
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle,
máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
 
To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí,
máme maso a zas maso, jako včera v neděli.