Poslouchejte křesťané
Poslouchejte křesťané
Poslouchejte křesťané, co se jest stalo,
před léty dávno v Betlémě.
Noviny jisté, pilně je slyšte, pravené.

Narodil se Kristus Pán, z chudičké panny,
jsa Pán nad pány, jeden sám.
Žádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.

V chlévě jej položila, Maria Panna
krásného syna vložila;
mezi hovádka neb jinde místa neměla.

Ó, synáčku, překrásný, co ses tak sklonil,
velmi ponížil, jsa mocný.
An všeho dosti máš bez úzkosti jsa věčný.