Polajka
Polajko, polajko, dávno sme sa znaly, keď sme šohajovi spolu čarovaly.
Nečarovala sem, ani má mamička, než mu čarovaly mé černé očička.

Čarovaly jemu moje černé oči, keď jich viděl ve dně, musel přijít v noci.
Čarovala jemu má bílá hubička, keď mu štěbetala jako laštovička.