Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých
lidová - úprava Jiří Pavlica
Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, aleluja,k potěšení lidí hříšných, aleluja.
Jenž jest smrt těžkou podstoupil, aleluja, aby nás hříšné vykoupil, aleluja.
Ku hrobu tři Marie šly, aleluja, drahé masti s sebou nesly.
Hledajíc Pána Ježíše, hledajíc nebeské říše, aleluja
 
V tu slavnost velikonoční, pochválen buď Pán Bůch mocný, aleluja