Otvíraj šenkérko, vrata
lidová, úpr. Jiří Pavlica, zp. Jiří Pavlica, Hradišťan, Joanna Slowińska a Muzykanci
Otíraj šenkérko vrata, vedeme zbojníčka brata.
Hojaja hojaja hoja, vedeme zbojníčka brata.

Otvíraj šenkérko směle, už sa to vínečko leje.
Hojaja hojaja hoja, už sa to vínečko leje.

Vyveďte koňa ze dvora, už je tá šenkérka moja.
Hojaja hojaja hoja, už je tá šenkérka moja.

Tancuj ty šenkérko z husta, už je tá komůrka pustá.
Hojaja hojaja hoja, už je tá komůrka pustá.