Od Prešpurka dážď ide
Jiří Pavlica / lidový
Od Prešpurka dážď ide, už mój milý nepríjde
Je to cesta daleká od Francůza zakletá.
 
Co je to za prekážka, že tá vojna tak ťažká
A cesta tak daleká, zle milovat vojáka.
 
Od Prešpurka dážď ide, prišel by on, jaj Bože
Už mój milý nepríjde, pre Francůza nemože