O ženách
lidová, úprava Jiří Pavlica
Za humnama, za humnama na ječmínku, uvázala žena muža na řemínku.
Co ně ženo, co ně ženo, co ně vážeš, když já tobě všecko dělám, co ně kážeš.
Kážeš li mně, kážeš li mně pro kvasnice a já pro ně hopkem běžím bez čepice.

Kerá je žena zlá, muža nerada má..
Strčí ho pod necky, učí ho německy.
Oholí mu fúsky, učí ho francůzky.
Strčí ho pod fěrtoch, tam sa má po čertoch.
 
Ženo moja, ženo moja pusť ně z něho, neřeknu ti do svéj smrti slova zlého.
Ostaň si tam, ostaň si tam do pondělka, abys věděl, safiente, co je ženka.