O narození Páně
O dítěti přemilém v nově narozeném,
o Bohu s člověčichem v jesličkách složeném.
Z nebe legát vyslaný v povětří zvěstuje,
pastýřům vinšovaný pokoj oznamuje.

Vzhůru,vzhůru, k drahém dítěti pospěšte,
slušnou poklonu k němu přijít nemeškejte.
Ó nábožní pastýři ať to štěstí kvete,
po vás to dítě touží, pro vás se tak hněte.

Zimou napoli stydlé nemluvňátko vizte,
v jehož srdečném sídle, že jest oheň zvíte,
jen jej pěkně rozšafně rukami stískejte,
zahřejeť váš přešťastně tým ohněm, to znejte.