Novou radost zvěstujem vám
Novou radost zvěstuji vám,
kterouž učinil Pán Bůh sám.
Ó, křesťane, vstaň a pospěš,
k Betlému, k děťátku v jeslích běž.

Vzhůru, vzhůru, nechej všeho,
a hledej spasení svého.
Ó, křesťane, vstaň a pospěš,
k Betlému, k děťátku v jeslích běž.

S pastýři pospíchej k chlévu,
kde plno andělských zpěvů.
Ó, křesťane, vstaň a pospěš,
k Betlému, k děťátku v jeslích běž.

Spěšně běží pastýřové,
a jdou zdaleka králové.
Ó, křesťane, vstaň a pospěš,
k Betlému, k děťátku v jeslích běž.