Nezachoď slunéčko
Nezachoď slunéčko, nezachoď mi eště, eště je můj milý na dalekej cestě.
Kdybych já věděla, na kerej jde straně, poslala bych jemu štyry koně vrané.

Štyry koně vrané, sedlo malované, vysedni, synečku, vysedni si na ně.
Slunéčko zachodí za les javorový a rosička padá na stromek višňový.

Padaj ty, rosičko, na můj rozmaryján, jak mi on uroste, milému ho podám.