Na svatého Jána / Vijte věnce
Na svatého Jána, otvírá se brána,
na svatého Jána není tu noc žádná.

Už sluníčko vyšlo na našu zahrádku,
netěšte se, chlapci, mému marijánku.  
 
Vijte věnce

Vijte, vijte věnce, dělejte pletence,
však je dosti kvítí, až se louka svítí.

Eště si natrhám toho návratníčku,
navrať sa ně, navrať, švarný šohajíčku.

Na svatého Jána otvírá se brána,
na svatého Jána není tu noc žádná.

Chodila po hájku, trhala polajku,
trhala, volala, poď ke mně, šohajku.